Poziom oczekiwania przez Polaków usług on-line

640
Wykres
   
Kategoria: 
Słowa kluczowe: 
Autor: 
Dane źródłowe: 

Wykres opracowano na podstawie danych zawartych w materiale: D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011, (Special issue) Contemporary Economics, nr. 5(3), Warszawa, s. 299-327.

Opis: 

Wykres przedstawia analizę porównawczą oczekiwań obywateli odnośnie do świadczenia usług publicznych on-line. Widać bardzo wyraźnie generalnie niskie zainteresowanie takimi rozwiązaniami. Jedyną grupą usług, na którą wskazują Polacy jako na istotną na przestrzeni lat są usługi dotyczące zdrowia.

Dodaj komentarz

Zamknij