Budżet osi "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji"

640
Wykres
   

Wykres przedstawia strukturę środków na projekty realizowane w ramach 7. osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka". Ich celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: 
Autor: 
Dane źródłowe: 

Dane pochodzą z Portalu 7. osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".

Dodaj komentarz

Zamknij