Informacje o serwisie

Serwis "eGov.pl - Obserwatorium Cyfrowego Państwa" jest niekomercyjnym przedsięwzięciem, mającym na celu monitorowanie i analizowanie postępów dotyczących wdrażania koncepcji Cyfrowego Państwa w Polsce (ale z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego). Powstał on w ramach projektu realizowanego w Ośrodku Studiów nad Cyfrowym Państwem - pt. "Budowa platformy monitorowania realizacji cyfrowej transformacji polskich jednostek sektora publicznego".

Informacje prezentowane na serwisie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł - jednostek administracji publicznej, firm analitycznych, uczelni a także prac badawczych prowadzonych bezpośrednio w ramach Ośrodka.

Opiekę merytoryczną nad serwisem pełni dr hab. Andrzej Sobczak, profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH.

Zamknij